• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen de klant en MALAGOON V.O.F. (hierna: MALAGOON).

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van MALAGOON.

MALAGOON heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Een overeenkomst aan gaan

De overeenkomst komt tot stand na succesvolle betaling. MALAGOON bevestigt je bestelling per e-mail. MALAGOON is gerechtigd  een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als MALAGOON jouw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

Kosten

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en worden bij het plaatsen van een bestelling  aan het totaalbedrag toegevoegd.

MALAGOON is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbiedingen zijn geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

Levering

MALAGOON betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de uitvoering van de bestellingen.

MALAGOON verzendt de geaccepteerde bestellingen binnen 3 werkdagen in volgorde van binnenkomst, nadat uw betaling is ontvangen en mits alle artikelen op voorraad zijn.

Indien de levering vertraging oploopt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgeleverd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Wanneer de klant de bestelling binnen 30 dagen niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.

MALAGOON is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen of doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woon- of afleveradres.

Wanneer uw bestelling drie maal is aangeboden door onze transporteur partners TNT Post of DHL en daarna niet wordt opgehaald bij het postkantoor of depot, zal deze retour naar ons gezonden worden. De bestelling kan hierna nogmaals worden verzonden, maar zullen hiervoor opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.

Ruilen of retourneren

Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren. Dit kan binnen 7 werkdagen na bezorging van uw bestelling, na afloop van deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.

De portokosten net als het verzendrisico voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

De klant kan een verkeerd of beschadigd artikel of een artikel met een fout ontvangt ongebruikt binnen 7 dagen aan MALAGOON retourneren. MALAGOON betaalt in dat geval de retourkosten en zal het bestelde artikel vervangen en kosteloos verzenden.

Je dient een retourzending vooraf en binnen 7 werkdagen na bezorging aan te melden via  HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected]. Na akkoord van MALAGOON kunt u het retourformulier met instructie downloaden en invullen.

De goederen dienen in originele staat, zoals wij dat geleverd hebben, te zijn, d.w.z. ongebruikt, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden. Indien beddengoed en spreien door u uit de verpakking zijn gehaald, kunnen ze niet meer worden geretourneerd, de goederen zijn dan onverkoopbaar geworden voor MALAGOON. Het retourformulier dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending.

Artikelen die met korting zijn gekocht kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.

Bij retourneren zal het retourbedrag (excl. verzendkosten) binnen 14 dagen aan de klant worden overgemaakt op het door de klant opgegeven rekeningnummer.

Aangemelde retourzendingen moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling op het afleveradres van MALAGOON worden aangeboden, niet aangemelde en artikelen die na deze 7 dagen worden aangeboden worden door MALAGOON niet geaccepteerd.

Leeftijdsgrens

MALAGOON accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar zonder toestemming van ouders en/of verzorgers. Toestemming kan gegeven worden bij het afrekenen.

Betalingen

Betaling kan door middel van een creditcard (Mastercard/Visa), met Ideal of door het over te maken op onze bankrekening. Als de betaling mislukt, nemen we contact met je op en stellen we de levering tijdelijk uit. In dat geval kan MALAGOON niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging van de levering of het niet leveren van jouw bestelling.

Creditcardgegevens en bankgegevens worden verstrekt via een beveiligde SSL (Secured Socket Layer) verbinding. MALAGOON is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.


Bij betalingen zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of Ideal van toepassing. MALAGOON is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.

 

Kiest u voor het overmaken op onze bankrekening, dan kunt u het totaal bedrag overmaken naar:

 

MALAGOON B.V.

ING-bank

Rekening nummer: 6021928

IBAN nummer: NL78INGB0006021928

Swift adres (BIC): INGBNL2A

KvK nummer: 82455848

Het totaalbedrag vindt u op de factuur in de bevestigingsemail die u direct na bestelling van ons ontvangt. Wij versturen de bestelling nadat wij het bedrag op onze rekening hebben staan. Houdt u er rekening mee dat de transactie 2 tot 3 dagen kan duren afhankelijk van de bank. Indien wij het bedrag na 5 dagen nog niet ontvangen hebben kunnen wij de bestelling annuleren. Wij nemen wel vooraf contact met u op voor eventuele verdere afstemming.

Aansprakelijkheid

MALAGOON aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover een klant voor enige schade. Eventuele schadevergoeding is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de product(en). In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.000,-. MALAGOON is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van MALAGOON opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel de klant als MALAGOON het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij MALAGOON of bij de toeleveranciers van MALAGOON.

Garantie

MALAGOON garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel.

De garantie van de geleverde artikelen geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Je dient een beroep op garantie te melden via  HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected]. Indien de geleverde producten niet voldoen aan normaal en oordeelkundig gebruik, zal MALAGOON in overleg met de klant zorgen voor vervanging of herstel. Na akkoord van MALAGOON kunt u het   HYPERLINK "http://www.toddlers-kinderwinkel.nl/files/images/Retourformulier.pdf" retourformulier met instructie downloaden en invullen.

De goederen dienen zoveel mogelijk in originele staat en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden. Het retourformulier dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending.

Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is MALAGOON V.O.F. eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de klant zonder schriftelijke toestemming van MALAGOON wijzigingen heeft aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

De producten dienen gereinigd te worden volgens de wasvoorschriften in het product, indien de klant heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode dan zal te allen tijde de klacht ongegrond worden verklaard en de garantie komen te vervallen.

Geschillenregeling

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MALAGOON V.O.F. is uitsluitend het

Nederlandse recht van toepassing.

De klant kan voor vragen of klachten contact opnemen via  HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected]. MALAGOON streeft ernaar klachten binnen 3 dagen te behandelen.

Partijen hebben te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet

bevoegde Nederlandse rechter.